نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مـحلول اسـتحکام بخش نـاخن هیدرودرم

• مـحلول اسـتحکام بخش نـاخن • استحکام بخش و محافظت از ناخن • افزایش مقاومت و انعطاف پذیری ناخن • کمک به ترمیم ناخن های شکننده و رفع ناخن خوره • قابل استفاده در زیر لاک و یا به تنهایی • وزن 8 گرم